Juf Rita pcbs 't Mozaïek
 
(Advertentie)
(Advertentie)
"Jij bent niet zo, maar je gedraagt je zo "

 

Het Konijn (de bangerik) denkt dat hij minder waard is dan anderen, is vaak te bang en heeft last van faalangst. Het konijntje kruipt het liefste weg in een hoekje en zal er niks van zeggen als er iets gebeurt wat hij niet leuk vindt. Bij het gedrag van het konijn hoort het gele petje.  De gele pet heeft geen weerwoord op grensoverschrijdend gedrag van rode en zwarte petten.

 

De Vlerk of Pestvogel vindt zichzelf geweldig; alle anderen deugen niet en hij bepaalt zelf wel wat hij doet. Hij roept wat hij er van vindt en scheldt iedereen uit, zonder er rekening mee te houden dat schelden best wel zeer kan doen. Bij dit gedrag hoort het zwarte petje. Het gedrag is te krachtig en daardoor grensoverschrijdend en brutaal. Er is geen respect voor de ander.

 

Het Aapje (de lolbroek) probeert contact te krijgen door met de vlerk/pestvogel mee te doen en overal een grapje van te maken. Het aapje neemt niets en niemand serieus. Alles en iedereen is stom, dat vindt hij eigenlijk ook van zichzelf. Een aapje heeft vaak niet door dat er niet wordt gelachen om zijn grapjes, maar dat hij wordt uitgelachen om zijn uitsloverij. Bij het gedrag van het aapje hoort het rode petje.

 

De Tijger (de Kanjer) doet normaal en gedraagt zich als een kanjer. Hij komt voor zichzelf op zonder anderen bang te maken. De tijger geeft zijn mening, komt uit voor zijn gevoel en neemt anderen en zichzelf serieus.  Het gedrag van de tijger wordt gekoppeld aan het witte petje.

 

 

(Advertentie)
(Advertentie)
Kanjertraining "pestposter" groep 1 en 2
Klik op het plaatje, dan komt de poster groot in beeld.
Kanjertraining "pestposter" groep 3 en 4
Klik op het plaatje, dan komt de poster groot in beeld.
(Advertentie)

1. Lachen is fijn, uitlachen doet pijn. 

2. Als iemand zegt nee, dan stop ik er mee.

3. Doet een ander iets goed, geef hem een pluim op zijn hoed.

4. Kun je het even niet alleen, dan zijn er anderen om je heen.

5. Spullen van jou, spullen van mij, zorg er voor, dan blijven we blij.

6. Bij het spelen binnen of buiten, mag ik niemand buitensluiten.

7. Zegt een ander iets, dan zeg ik even niets.

8. Hand in hand is oké, slaan, schoppen en duwen daar doen wij niet aan mee.

9. Een naam heeft iedereen, bedenk er zelf geen een.

10. Praat met elkaar, niet over elkaar.

Thema: Gevoelens (Ruzie/goedmaken)
Thema: Vriendschap & Gevoelens (Spijt)
Thema: Vriendschap & Gevoelens ( Jaloers)
Thema: Vriendschap
Thema: Vriendschap & Gevoelens
Thema: Gedrag & Gevoelens
Thema: Vriendschap & Gevoelens (Zelfvertrouwen)
Thema: Gevoelens (Hoe moet je je gedragen )
Thema: Zintuigen
Thema: Vriendschap & Zintuigen

Beertje Anders is een lesmethode ontwikkeld voor kinderen van vier tot zes, en leert hen over moeilijkere onderwerpen als pesten en discriminatie.

- Print de tijger uit en plak hem op een steviger karton.

- Knip de drie stukken uit.

- Vouw het grootste stuk dubbel volgens de stippellijn.

- Plak de kop op de K.

- Plak de staart op de S.

- Zet de tijger op je schouder.

Waarom sorry zeggen niet altijd het probleem oplost
Emotieladder ( knijpers met namen van de kinderen)

Bij de kanjertraining wordt gesproken over 4 typetjes die d.m.v.

een petje zichtbaar worden. Bij elk typetje hoort een bepaald soort gedrag.

Hierdoor krijgen kinderen snel inzicht in hun eigen en andermans gedrag.

Niemand lacht elkaar uit.

Niemand speelt de baas.

Niemand gedraagt zich zielig.

We vertrouwen elkaar, we helpen elkaar.

We zijn eerlijk zonder te kwetsen.

De kanjertraining legt de nadruk op vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Een leerling is NOOIT een kleur van een pet... je vertoont het gedrag van die pet.

Een bijzonder prentenboek over brandwonden en buitengesloten voelen.

Hier ben ik.

Het is goed dat ik er ben.

Niet iedereen vindt mij aardig.

Dat is zo.

Ik luister wel naar kritiek.

Ik zeg wat ik voel en wat ik denk.

Doet iemand vervelend tegen mij ?

Dan haal ik mijn schouders op.

Doet iemand rot, dan doe ik niet mee.

Ik gedraag me als een kanjer.

want ik ben een KANJER !

(Advertentie)
(Advertentie)

Kinderen:

- kunnen zichzelf goed voorstellen.

- denken positief over zichzelf.

- kunnen zeggen: er zijn mensen die van me houden.

- kunnen zeggen: niet iedereen is vriend(in) en dat hoort zo.

- kunnen zich voornemen te luisteren naar kritiek.

- kunnen in vervelende situaties vertellen wat hen dwars zit en hoe  dat kan veranderen.

- kunnen de schouders ophalen als iemand met opzet blijft pesten en denken: die is niet wijzer.

- kunnen maatregelen nemen als ze worden lastig gevallen: nooit alleen oplossen, maar steun zoeken bij bekenden.

Als je de ander vertrouwt en anderen vertrouwen jou, als je steeds probeert anderen echt te helpen, ben je een Kanjer. In de training wordt de Kanjer afgebeeld als een tijger, die een wit petje draagt.

'Eerlijk' betekent niet altijd hetzelfde als 'iedereen hetzelfde', Iedereen krijgt wat hij/zij nodig heeft om verder te kunnen.

Van een complimentje wordt iedereen blij!
Kanjertraining / het talentenlied
Iedereen is anders, maar ik pest je niet.
Prenten sorteren volgens gevoelens:blij,boos,bang,verdrietig

Emotiemeter. Met een knijper kunnen de kinderen aangeven hoe zij zich voelen.

Bewust worden van je sterke en zwakke kanten

Maak een leuke tekening van jezelf in de buikvan de tijger of schrijf een stukje  waarom je een kanjer bent.