juf Rita pcbs 't Mozaïek
 
(Advertentie voor de leraar)
Eenvoudig onderwijs op afstand
Zet jouw leerlingen ook op afstand eenvoudig aan het werk met de digitale lesstof van Gynzy.
(Advertentie voor de leraar)
Leren lezen hoe gaat dat? Volg de leesontwikkeling van uw kind op de voet. Kijk wat het per kern leert.

De nieuwe woordtypen in kern 10 zijn:

  • woorden van één lettergreep die eindigen op -eeuw, -ieuw of -uw, zoals: leeuw, nieuw en duw;

  • woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals: herfst en sterkst;

  • woorden van twee lettergrepen waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: bomen;

  • woorden van twee lettergrepen die beginnen met twee of drie medeklinkers en waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: knopen en strepen;

  • woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -ng-, -nk-, -ch- of -aai-, -ooi-, -oei-, zoals: langzaam en zwaaien;

  • woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -eeuw-, -ieuw- of -uw-, zoals: leeuwen en ruwe.

(Advertentie voor de leraar)
Eenvoudig onderwijs op afstand
Zet jouw leerlingen ook op afstand eenvoudig aan het werk met de digitale lesstof van Gynzy.
(Advertentie voor de leraar)
Fahd is bezig met een film over de vier verschillende seizoenen van een jaar.
Hoe groeien de planten en de bomen en wat is er nodig om te groeien? Erik zaait zaadjes voor nieuwe planten.
Planten groeien recht naar boven in de richting van het licht. Ook als je een plantje op z’n zij legt.
Het regent buiten en Erik heeft lekkage.
(Advertentie voor de leraar)
Hoe ontstaat regen en wat zijn wolken? We zien diverse vormen van neerslag. En zelf regen meten, hoe doe je dat?
Water dat warm wordt verdampt en stijgt op. Voor één regendruppel zijn miljoenen kleine waterdruppeltjes nodig. Regen is een vorm van neerslag, net als sneeuw en hagel.
Welke kleuren zitten er allemaal in het licht? De kinderen ontdekken dit door proefjes te doen. De regenboog zie je als de zon schijnt tijdens een regenbui.
Er zijn verschillende soorten grond, zoals tuingrond, klei en zand. Kinderen boren in de grond en bekijken de verschillende grondlagen.
Over koud en warm weer. Hoe meet je de temperatuur? Wat gebeurt er met water als de temperatuur daalt ?
Wat is wind precies?
Waar komt de wind vandaan? Hoe kun je zelf wind meten?
Het onweert. Raaf is bang. Erik schrikt ook van het onweer. Kinderen ontdekken dat onweer te maken heeft met elektriciteit en dat elektrische stroom gevaarlijk kan zijn.
Wat is onweer? Waarom zie je eerst een flits en hoor je daarna de donder? Aan de hand van enkele proefjes komt Carlijn meer te weten over elektrische ontladingen.
Hier vind je verschillende speelvelden van het spel 'slangen en ladders'.

Alle kilometers van de hele klas optellen en per week noteren. Op deze manier zien kinderen ook hun gezamenlijke vorderingen. Door er een groepsbeloning aan te koppelen (bijvoorbeeld extra buitenspelen, een spel kiezen tijdens de gymles of tien minuten vrije tijd) stimuleer je de hele groep om goed te presteren.

 

Kern 10 gaat over wat er in de natuur gebeurt of kan gebeuren. De kinderen horen bijvoorbeeld dingen over weersomstandigheden en het landschap.

 

Begrijpend lezen werkbladen voor groep 3.
Erik kijkt geboeid naar een natuurfilm over olifanten, maar als de tv uitvalt, gaan hij en Raaf in de stad zelf een natuurfilm maken over de 'wilde dieren'.
Om ons heen zien we allemaal bloemen. Waarom hebben planten eigenlijk bloemen?
De meeste planten groeien uit zaad.
Op zoek naar nieuwe zaden loopt Carlijn door het bos en vertelt van alles over de zaden die in de natuur voorkomen.
Carlijn baalt dat er geen blaadjes aan de bomen zitten. De boswachter legt uit dat de nieuwe blaadjes al in de knoppen zitten.
Hoe zijn de duinen ontstaan en wat is de functie van helmgras? In de duinen leven allerlei soorten planten en dieren. Kinderen brengen een bezoek aan een meeuwenkolonie.
Raaf en Fahd willen op het strand zandkastelen bouwen, maar als Raaf hoort dat zonder de duinen ons land overstroomt durft hij niet meer.
(Advertentie voor de leraar)
Sommenmaker.nl
Werkbladen en online oefenen: tafels, optellen, aftrekken en delen. Ook cijferen!
(Advertentie voor de leraar)
Natuur. Leermaterialen en ideeën voor het onderwijs

De kinderen krijgen begin van de week een blad mee naar huis. Iedere dag lezen zij een aantal bladzijden van een zelf gekozen boek en noteren dit op het blad. Op zondag noteren ze het totaal aantal kilometers van de hele week en nemen ze op maandag het blad weer mee naar school.

Spelling

We herhalen de woordtypen die in de vorige kernen werden geoefend met spelling, zodat ze aan het eind van de kern worden beheerst.

Verder oefenen we met één nieuwe spellingcategorie, namelijk woorden van één lettergreep die beginnen met twee of drie letters en eindigen op twee medeklinkers met een tussenklank (kleefletter), zoals: dwerg en sterk.

Woorden van twee lettergrepen met met -aai, -ooi, -oei of een open lettergreep leren de kinderen wel lezen, maar deze spellingcategorieën horen niet bij de spellingstof van groep 3.